نام اثر:

Blue Song

هنرمند:

فرید ثانی

پارک ملی لار

تم رنگی