پارک ملی تندوره

پلنگ ایرانی یا persian leopard یکی از بزرگترین زیر گونه های پلنگ در سرتاسر جهان است این جیوان زیبا که جزو گونه های در معرض خطر انقراض است را ما در اذر ماه 95 در پارک ملی تندوره عکاسی کردیم این پلنگ نر بالغ بزرگ مشغول خوردن یک بز وحشی بود که نزدیک جشمه رجبه دره چهلمیر ما ان را دیدیم عکسها صبح خیلی زود قبل از اینکه افتاب به درون دره بتابد گرفته شده ولی قرمزی ستیغ کوه رنگ نارنجی به درون عکسهای ما تاباند این عکس جزو محدود عکسهایی است که این حیوان زیبا را مشغول شکار نشان می دهد فاصله کمتر از 25 متر که موجب شده عکسی بدون کراپ با کیفیت خیلی خوب داشته باشیم
کلمات کلیدی
تم رنگی