گلستان - روستای بالاجاده

حمامی با قدمت 100 سال در روستای بالاجاده واقع در استان گلستان .
این حمام قدیمی همچنان در حال فعالیت است و یکی از جاذبه های روستای بالاجاده می باشد
این عکس بصورت پانوراما بوده و از 33 فریم عکس تشکیل شده است .