نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

فرید ثانی

تالش گیلان

ارتفاعات تالش در فصل بهار
تم رنگی