نام اثر:

زیبای بیابانهای ایران

منطقه حفاظت شده مند بوشهر

این عکس جزو ده عکس برتر مسابقه جهانی سونی در سال 2015 بود باقرقره شکم سفید در منطقه مند بوشهر
کلمات کلیدی
تم رنگی