نام اثر:

طبیعت ایران

هنرمند:

کاظم طوسی

استان گیلان

کلمات کلیدی
تم رنگی