نام اثر:

زمان نبرد پازنها

پناهگاه جیات وحش دره انجیر

این عکس در فصل مستی این پازنهای زیبا در منطقه دره انجیر یزد عکاسی شده است
کلمات کلیدی
تم رنگی