نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

حمید گردان

جزیره هرمز استان هرمزگان

تم رنگی