نام اثر:

خیال پرواز

دریاچه شورمست

برگزیده جشنواره فجر
برگزیده چندین جشنواره خارجی
کلمات کلیدی
تم رنگی