مجموعه اضطراب موازی که بصورت استیج مونتاژ در سال 1394 تولید و اجرا گردیده است روایتی است است از تنش های درونی و گاها مشترک میان زن و مرد. تنش ها و اضطراب هایی که در وجود هر کداممان بصورت زخم هایی سر خورده شده انبار گشته اند و دنبال کوچکترین روزنه هایی هستند تا بتوانند خودشان را به بیرون پرت کنند. نمونه هایی از این تنش ها که سعی نموده ام در این مجموعه به آن ها بپردازم عبارتند از : هویت ، سکس، گناه و بسیاری مسائل دیگر که در صورت خارج شدن از مسیر واقعی خودشان می توانند فرد را دچار بحران های شدید روحی و روانی گردانند.
کلمات کلیدی
تم رنگی