نام اثر:

مادر دو شهید

روستای حسن‌آباد از توابع شهرستان نجف‌آباد اصفهان

کلمات کلیدی
تم رنگی