... نام اثر:

رقص عاشقانه

چهارمحال بختیاری /چغاخور

کشیم گردن سیاه در آبگیرها و دریاچه‌ها به صورت گروه‌های کوچک پراکنده در نیزارهای ناحیه کم عمق آبگیرها