نام اثر:

طلوع شکر دشت

سوباتان - ارتفاعات تالش - گیلان

تم رنگی