نام اثر:

دریاچه اُوان

هنرمند:

آرش کریمی

دریاچه اُوان

دریاچه اُوان در الموت قزوین واقع است