نام اثر:

بدون عنوان

هنرمند:

رضا ناظمی

استان هرمزگان-جزیره قشم

تم رنگی