آذربایجان شرقی - جلفا

منظره کوه کیامکی و طلوع آفتاب
کلمات کلیدی
تم رنگی