نام اثر:

امواج

هنرمند:

فرید ثانی

لحظاتی قبل از طلوع آفتاب