نام اثر:

هنرمند:

فرید ثانی

شیخ موسی

منطقه ییلاقی شیخ موسی ، شهرستان بابل ، مازندران