مجموعه ای کامل از

آثار بهترین عکاسان معاصر ایران

کلکسیون روز

علی اصغری معلم کلایی

فرزند ساری در استان مازندران - زادروزم بیستم اردیبهشت 1350 - عاشق طبیعت
مشاهده همه آثار

پیشنهادات ویژه

آخرین آثار خریداری شده

هنرمند:

امین مهدوی

خریدار: mythagh sanii
ابعاد چاپ اثر: 60 در 40 سانتی متر
تولید بصورت آرت باکس ؟
هنرمند:

محمد رضا مومنی

خریدار: علیرضا رستگار
ابعاد چاپ اثر: 100 در 67 سانتی متر
تولید بصورت چاپ روی تخته شاسی ؟
هنرمند:

علی اصغر علیمرادی

خریدار: علیرضا رستگار
ابعاد چاپ اثر: 100 در 67 سانتی متر
تولید بصورت چاپ روی تخته شاسی ؟
هنرمند:

میرصفی اندیکلایی

خریدار: مهریاد شریف
ابعاد چاپ اثر: 60 در 40 سانتی متر
تولید بصورت چاپ روی تخته شاسی ؟
هنرمند:

حمید راستین

خریدار: باتاب تجارت ویستا شرکت
ابعاد چاپ اثر: 120 در 62 سانتی متر
تولید بصورت چاپ روی تخته شاسی ؟
هنرمند:

بهنام باقرزاده

خریدار: باتاب تجارت ویستا شرکت
ابعاد چاپ اثر: 100 در 43 سانتی متر
تولید بصورت قاب و شاسی معلق ؟
هنرمند:

امید عزیزان

خریدار: باتاب تجارت ویستا شرکت
ابعاد چاپ اثر: 180 در 38 سانتی متر
تولید بصورت آرت باکس ؟
هنرمند:

برنا میراحمدیان

خریدار: باتاب تجارت ویستا شرکت
ابعاد چاپ اثر: 100 در 63 سانتی متر
تولید بصورت چاپ روی تخته شاسی ؟
هنرمند:

حسین زارع

خریدار: باتاب تجارت ویستا شرکت
ابعاد چاپ اثر: 70 در 70 سانتی متر
تولید بصورت قاب و شاسی معلق ؟
هنرمند:

شاهین بختیاری

خریدار: باتاب تجارت ویستا شرکت
ابعاد چاپ اثر: 180 در 54 سانتی متر
تولید بصورت چاپ روی تخته شاسی ؟

گروه بندی ها